VENSTRE BALLERUP - VÆLGERFORENINGEN

Venstre er styret fra bunden. Fundamentet i Venstre er mere end 400 lokale vælger- og kommuneforeninger, der organiserer Venstres godt 43.000 medlemmer.

Medlem af Venstre og bosiddende i Ballerup kommune, så vil du være tilknyttet Venstre Ballerup.

Foreningen har kontakten til gruppen i kommunalbestyrelsen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau - vejen til lokal indflydelse er derfor ganske kort.

FORENINGENS BESTYRELSE

Formanden for Venstre i Ballerup er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Venstre i Ballerup har samtidig et medlem i Venstres regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, et medlem af Europaudvalget i Københavns Omegns Storkreds samt minimum tre medlemmer i Ballerup Kredsbestyrelse.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er foreningen ansvarlig for Venstre i Ballerups valgkampe ved kommunalvalgene.

Nedenfor kan du finde bestyrelsens medlemmer med kontaktadresser, og du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.

RICKI VEJSMOSE

Formand
E: [email protected]
T: 60 51 41 75
F: facebook.com/Vejsmose

Øvrige tillidsposter

  • Medlem af Venstres Hovedbestyrelse
  • Medlem af Europaudvalget i Københavns Omegn
  • Medlem af Videnskabsetisk Komite E i Region Hovedstaden
  • Medlem af Venstre i Region Hovedstadens Ide- og Udviklingsudvalg

DORTHE G RIGÉT

Næstformand
E: [email protected]
T: 61 30 74 33
F: 

Øvrige tillidsposter

  • Suppleant Ballerupkredsen


Nina skaarup

Bestyrelsesmedlem, Kasser
E: [email protected]
T: 
F: facebook.com/skaarup.ninabestyrelse Mikael Wandel

MIKAEL WANDEL

Bestyrelsesmedlem, sekretær
E: [email protected]
T: 29 72 24 24
F: facebook.com/stemmikael

Øvrige tillidsposter

  • Kredsbestyrelsesmedlem Ballerupkredsen


HENRIK VEJGAARD

Bestyrelsesmedlem
E: [email protected]
T:  
F: