Vores forening

Venstre er styret fra bunden. Fundamentet i Venstre er mere end 400 lokale vælger- og kommuneforeninger, der organiserer Venstres godt 43.000 medlemmer.

Som medlem af Venstre og bosiddende i Ballerup kommune vil du være tilknyttet Venstre Ballerup.

Foreningen har kontakten til gruppen i kommunalbestyrelsen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau - vejen til lokal indflydelse er derfor ganske kort.
FORENINGENS BESTYRELSE

Formanden for Venstre i Ballerup er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Venstre i Ballerup har samtidig et medlem af Venstres regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, et medlem af Europarudvalget i Københavns Omegns Storkreds samt minimum tre medlemmer af Ballerup Kredsbestyrelse.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er foreningen ansvarlig for Venstre i Ballerups valgkampe ved kommunalvalgene.

Nedenfor kan du finde bestyrelsens medlemmer med kontaktadresser, og du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.


RICKI VEJSMOSE

Formand
E: [email protected]
T: 60 51 41 75
F: facebook.com/Vejsmose


Øvrige tillidsposter

  • Medlem af Venstres Hovedbestyrelse
  • Medlem af Europaudvalget i Københavns Omegn
  • Medlem af Videnskabsetisk Komite E i Region Hovedstaden
  • Medlem af Venstre i Region Hovedstadens Ide- og Udviklingsudvalg

DORTHE G RIGÉT

Næstformand
E: [email protected]
T: 61 30 74 33
F: 


Øvrige tillidsposter

  • Suppleant Ballerupkredsen

Nina skaarup

Bestyrelsesmedlem, Kasser
E: [email protected]
T: 
F: facebook.com/skaarup.ninabestyrelse Mikael Wandel

MIKAEL WANDEL

Bestyrelsesmedlem, sekretær
E: [email protected]
T: 29 72 24 24
F: facebook.com/stemmikael


Øvrige tillidsposter

  • Kredsbestyrelsesmedlem Ballerupkredsen

HENRIK VEJGAARD

Bestyrelsesmedlem
E: [email protected]
T:  
F: SHANE PETERSEN

Bestyrelsesmedlem / VU-repræsentant
E: [email protected]
T: 60 60 76 89
F: facebook.com/ShanePetersen.VenstreBallerup