VENSTRE BALLERUP - VÆLGERFORENINGEN

Er du medlem af Venstre og bosiddende i Ballerup kommune, så vil du være tilknyttet Venstre Ballerups vælgerforening.

Foreningen har kontakten til den politiske gruppe i kommunalbestyrelsen for at sikre en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau - vejen til lokal indflydelse er derfor ganske kort.

Venstre er nemlig styret fra bunden. Fundamentet i Venstre er derfor mere end 400 lokale vælger- og kommuneforeninger, der organiserer Venstres 30.000 medlemmer. 

Skriv til Bestyrelsen: [email protected]


Bestyrelsen i venstre ballerup

Dorthe Rigét

Formand
E: [email protected]
T: 6130 7433
F: https://www.facebook.com/StemRiget

Øvrige tillidsposter

  • Hovedbestyrelsesmedlem


Bettina Prühs

Næstformand
E: [email protected]
T:  2462 1344
F: facebook.com/PruhsVBallerup/

Øvrige tillidsposter

  • Regionsbestyrelsesmedlem


HENRIK VEJGAARD

Bestyrelsesmedlem, sekretær
E: [email protected]
T:  
F: 
bestyrelse Nicolas

Nicolas Nordby

Bestyrelsesmedlem, kasserer
E: 
T: 
F:


bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem
E: 
T: 
F: 

Øvrige tillidsposter


Formanden for Venstre i Ballerup er medlem af Venstres Hovedbestyrelse. 

Vi har samtidig et medlem i Venstres regionsbestyrelse (hovedstaden), et medlem i europaudvalget i Kbh Omegns storkreds og mindst tre medlemmer i Ballerup Kredsbestyrelsen.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er foreningen ansvarlig for Venstre i Ballerups valgkampe ved kommunalvalgene.

Ovenfor kan du finde bestyrelsens medlemmer med kontaktadresser, og du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.