Fremtidens ballerup

MIKAEL WANDEL

SPIDSKANDIDAT

www.facebook.com/stemmikael

Lidt om mig

Født 4. maj 1977. Gift med Sussie, sammen har vi børnene Lea 7 år, Mads 9 år og Nanna 18 år.

Jeg er opvokset i Hundested, student fra Frederiksværk Gymnasium i 1996 og siden udlært som speditør i 2002.

I dag arbejder jeg som ordre handler hos MJK i Birkerød, en grøn virksomhed som leverer drikke- og spildevandsløsninger til virksomheder, kommuner, staten og ude i verden.

Flyttede til Ballerup i 2011 og samme år blev jeg med medlem af Venstre Ballerup. Jeg blev overrasket over hvor kort vej der var til, at få indflydelse på de beslutninger der tages lokalt, nationalt og europæisk ved at være med medlem af Venstre.

Der gik ikke lang tid før jeg blev aktiv i bestyrelses arbejdet frem mod kommunalvalget i 2013, hvor jeg stillede op som kandidat og blev valgt til 1 suppleant for siden at blive fast del af kommunalbestyrelsen i 2015 til 2017.

Jeg blev valgt til formand for Venstre Ballerup i 2014 og var det indtil 2020, da jeg i 2019 blev valgt til spidskandidat for Venstre Ballerup til kommunalvalget d. 16. november 2021. Jeg har været medlem af Venstres hovedbestyrelse i 6 år, deltaget i Venstres politiske arbejdsgrupper bl.a. om folkeskole, erhvervsliv og ældreområdet.

Ballerup Kommune går en spændende tid i møde, men det kræver også at vi har fokus på, at se den rigtige vej med beskæftigelse, børn, skoler, erhverv, ældre, mennesker med særlige behov, foreningsliv, kommunens økonomi og ikke mindst byudvikling.

Jeg ser frem til at stå i spidsen for Venstre og for udviklingen, så vores kommune bliver endnu bedre for de mange forskellige mennesker, der bor i vores kommune på grænsen mellem land og by.

I min fritid – når jeg ikke tænker politik – har jeg en stor interesse i engelsk fodbold, cykling og historie.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • Mere frihed - flere muligheder for alle.
 • Ansvarlig økonomi der sikrer fremtidens Ballerup og forbedrer grundlaget for kernevelfærd.

Jacob Wøhler Jørgensen

Kandidat og medlem af Kommunalbestyrelsen

www.facebook.com/jacobforballerup

Lidt om mig

Jeg er 25 år og har boet i Ballerup hele mit liv. Jeg bor i dag i centrum af Ballerup med min kæreste. Jeg har desuden gået på Egebjergskolen (Skovvejens skole øst) og Borupgaard Gymnasium og jeg har en professionsbachelor i Finans.

Jeg har derfor allerede været ude og arbejde i finansbranchen, blandt andet i rådgivningscenteret i PFA og Danske Banks Corporate action & Income team.

I sommers besluttede jeg mig dog for at færdiggøre min uddannelse med en kandidatgrad, og jeg er derfor startet på Cand.merc i Styring og Ledelse.

Jeg elsker Ballerup, og derfor har jeg også i mange år været frivillig i diverse organisationer. Du kan du forsat finde mig som frivillig i diverse barer under koncerter, festivaler og andre lignende arrangementer.

Jeg har de sidste 4 år været en del af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Her har jeg blandt andet sat fokus på de store udfordringer vi har med vores infrastruktur og ejendomme.

Kommunen har et overdrevet stort efterslæb på veje, fortove, cykelstier, skoler, institutioner og ejendomme. Man har simpelthen ikke vist rettidig omhu.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • En grønnere fremtid.
 • Bedre læringsmiljøer
 • Sikre og trygge vejeDORTHE RIGET

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

www.facebook.com/StemRiget

Lidt om mig

Jeg er 56 år og har boet i Ballerup siden 1989 sammen med min mand. Vores to piger er født og vokset op i Ballerup. Sidste år blev jeg mormor for første gang, og til november skal jeg være mormor igen.

Jeg er hjemmefra rundet af en sund nysgerrighed og en oprigtig interesse for andre mennesker, for verdenen og den samtid, vi lever i. Jeg tror på, at udvikling og forandring bedst sker gennem åben dialog og konstruktivt samarbejde.

Udover at stille op som kandidat for Venstre til Kommunalvalget, sidder jeg som næstformand for Venstre Ballerup og som bestyrelsesmedlem i Ballerup Kredsen.

Grundlæggende er jeg foreningsmenneske af hjertet. Jeg har været frivillig foreningsleder i Svømmeklubben Triton, både som formand og bestyrelsesmedlem gennem 16 år. Tilbage i 2011 blev jeg af Ballerup Kommune kåret som Årets Foreningsleder.

Jeg sidder på 8. år som formand for Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for de folkeoplysende foreninger i Ballerup. De seneste 4½ år har jeg været formand for en grundejerforening, hvor jeg bor.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • Større medinddragelse og respektfuld byudvikling
 • Et rigere og mangfoldigt foreningsliv
 • Større valgfrihed for den enkelte

Christian Skjæran

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

www.facebook.com/cskjaeran

Lidt om mig

Jeg er født 30. November 1973 og er opvokset I Ballerup - gik på Egebjergskolen, Ballerup Gymnasium og Borupgård Amtsgymnasium. Mit første møde med politik var da Ballerup Gymnasium blev nedlagt og siden da har interessen været stor.

I dag bor jeg i Ballerup Idrætsby området og her er dejlig adgang til naturen i Harrestrup Ådal, hvor jeg også en overgang havde en nyttehave i den nærliggende forening. Jeg er aktiv i foreningslivet og er bla. medstifter og bestyrelsesmedlem i BMS Backgammon Klub.

Jeg arbejder med IT og kommunikation hos VELUX (det er dem med ovenlysvinduerne) og har før været hos IBM og Chr. Hansen (enzymer og kulturer til fødevareproduktion mv.).

Jeg stillede op første gang i 2013 og blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen – sad bla. i Teknik- og Miljø Udvalget (TMU), Erhvers- og Beskæftigelses Udvalget (EBU) samt Grønt Råd. Det var lærerigt og spændende og skuffelsen var stor da jeg i 2017 manglede nogle få stemmer for at komme ind.

Mine ambitioner på Ballerups vegne er store og jeg håber på at dig som læser dette har mod på at give mig en chance!

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

En personlig stemme på mig vil være en opbakning til et stærkt ønske om fornyelse i Ballerup Kommune. Mit udgangspunkt er borgerlige liberale værdier og jeg ønsker et Ballerup i balance med god velfærd og sund økonomi. Min tilgangsmåde vil være øget borgerinddragelse og et bredt samarbejde i Ballerup Kommunalbestyrelse.

Jeg ønsker vi skal investere klogt og grønt: vi skal f.eks. have solceller på kommunens tage og benytte el-biler. Vi skal turde bygge en hel ny energivenlig skole og rive den gamle ned som også er dyr at vedligeholde.

Vi skal tilbyde flere muligheder og frie valg - kernevelfærden skal videreudvikles med fokus på pris (konkurrenceudsættelse) og kvalitet (også borgernes vurdering). Ligesom at skovbørnehaver er gode for nogle familier så tror jeg at friplejehjem er godt for nogle ældre.

Vi kan have god velfærd, styr på økonomien og lavere kommuneskat samtidigt. Vi skal have mindre bureaukrati og være bedre til at prioritere. Det nuværende socialdemokratiske flertal i Ballerup har to gange takket nej til en skattenedsættelse som staten ville finansiere.

SUSSIE WANDEL

Kandidat og medlem af Kommunalbestyrelsen

www.facebook.com/stemsussie

Lidt om mig

Jeg er født 3. maj 1976. Jeg bor i Lundegården sammen med min mand Mikael og vores 3 børn, Nanna 18år, Mads 9år og Lea 7år.

Jeg trådte mine barnesko i Magleparken, hvor jeg voksede op med min mor og lillebror. Jeg gik på Hedegårdskolen fra børnehaveklassen, som det hed dengang, og frem til 10.klasse. Min ungdom brugte jeg i ungdomsklubben som lå på skolen og på byggeren ved sydbuen, hvor jeg brugte al min tid på heste.

Jeg har i en årrække boet på Vesterbro og et par år i Nordjylland, men skæbnen ville, at jeg skulle tilbage til min barndomsby og stifte familie. Jeg er uddannet social og sundhedsassistent og i juni 2021 blev jeg færdig med min bachelor som pædagog.

Jeg har altid engageret mig i det jeg har lavet, i mange år var jeg medlem af De danske roligans hvor jeg var aktivt medlem af bestyrelsen. Da der kom børn til, blev mit fokus på forældrebestyrelser.

I 2011 blev jeg medlem af Venstre i Ballerup og blev meget overrasket over, hvor meget indflydelse man kunne få på kort tid. Mit første store arbejde var, at kæmpe for dagplejen i Ballerups overlevelse. Siden blev jeg næstformand og i 2013 kom jeg første gang med på stemmesedlen. I 2017 lykkedes det mig at få en plads i kommunalbestyrelsen og jeg har de seneste år siddet i børne og skoleudvalget, samt erhvervs og beskæftigelsesudvalget.

De seneste år i politik har givet mig blod på tanden, der er et drive i, at kunne give sin stemme ind i store beslutninger. Jeg brænder for vores børn, unge og ældre. Jeg brænder for at gøre det endnu bedre for de psykisk sårbare. Jeg mener at der er potentiale i, at omprioritere i vores kommune og sørge for endnu bedre normeringer i alle vores institutioner, så fokus igen kan være på kerneopgaven.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • Børn og unge i fokus - for at sikre høj faglighed og bedre normeringer.
 • Mennesket frem for systemet - der sikre tryghed og valgfrihed for den enkelte.

ZISHAN ALI

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Lidt om mig

Mit navn er Zishan Ali efterhånden 36 år, født Københavner, opvokset i Tingbjerg og siden 2017 været bosat i Ballerup. Jeg bor her med min kone, to børn og forældre – tre generationer under samme tag.

Jeg er uddannet lærer og har en BSc. i Business, Language and Culture fra CBS. I dag arbejder jeg på en privatskole – underviser bl.a. i samfundsfag og historie, dertil er jeg også selvstændig – partner i restaurantkæden Kashmir.

Jeg anser og arbejder ud fra den overbevisning at vi bedst trives med frihed under ansvar, ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Derfor vil jeg kæmpe for mere frihed til den enkelte og et fællesskab med gensidig respekt.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ..

 • Vores børn og unge er Danmarks fremtid, så vi skal skabe de bedste rammer for dem.
 • Vores folkeskoler skal ose af faglighed og stolthed, og vi skal motivere samt understøtte de unges lyst til at involvere sig i foreningslivet.
 • Skabe bedre vilkår og mere valgfrihed for vores ældste, de skal have muligheder for fortsat at leve et liv så tæt på det vante, som muligt.
 • Bedre velfærd kommer af mere frihed ikke flere skattekroner.

BETTINA PRÜHS

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

www.facebook.com/StemPruhs/

Lidt om mig

Jeg er 49 år og selvstændig organisationskonsulent indenfor psykisk arbejdsmiljø samtidig med at jeg underviser i arbejdspsykologi på CBS. 
Jeg er frivillig hundeinstruktør i Dansk Civilhundefører forening (DCH), hvor jeg også har brugt en del år i sjællandskredsens bestyrelse på at sikre gode betingelser for vores 1800 medlemmer.  Et langt arbejdsliv i ITbranchen har også givet mig mange gode erfaringer med bæredygtige digitaliseringsprojekter.

Det sætter sit præg på mine mærkesager, da jeg tror på, at vi kan skabe bedre service gennem digitale løsninger, så vi kan få mere frihed til vælge selv og mere for vores penge. Jeg kæmper også for, at vi kan få værdige og effektive jobforløb og bedre vilkår for handicappede : dem der kan skal, dem der ikke kan, skal ikke holdes fanges i sygeliggørende afklaringsforløb. Vi skal have den hjælp, vi har brug for. Hverken mere eller mindre

 Som hundeelsker bruger jeg de skønne omgivelser vi har i Skovlunde hver eneste dag. Dem vil jeg bevare, da de sikrer livskvalitet for mange beboere (og dyr).

Jeg flyttede til Skovlunde i 2013 og har tænkt mig at blive boende her resten af mine dage. Derfor vil jeg gøre mit til, at vores kommune udvikler sig, så vi bevarer den skønne natur og vores små bylivs særpræg, samtidig med at vi har et inspirerende handelsliv. Der skal være plads til både små og store virksomheder, unge og ældre liv. Sådan en by vil jeg gerne blive gammel i.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • Et aktivt handelsliv
 • Flere frie valg af institutioner og andre tilbud i din kommune
 • Bedre kvalitet for dine penge
 • En balanceret byudvikling med plads til historie og fremtid

NINA SKAARUP

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Lidt om mig

Jeg bor i Måløv og er 69 år gammel. Når jeg ikke er på arbejde, nyder jeg min familie og min nye gravhundehvalp.

I mange år var jeg aktiv leder i Det Danske Spejderkorps, hvor jeg trivedes med at give de unge en god og ansvarsbevidst fritid.

Nu i min 3. alder vil jeg som aktiv senior gerne bidrage til at forbedre mulighederne for alle ældre i Ballerup.

Mange ældre i kommunen er stadigvæk deltagende medborgere; selv går jeg både til bowling og dans.

EN STEMME PÅ MIG ER EN STEMME PÅ

 • At der fortsat skal være aktiviteter og tilbud tilgængelige, for de der ønsker det. Det er vigtigt for mig, at alle har et godt liv og modtager den hjælp de har behov for og ønsker.
 • Flere valgmuligheder, derfor bør velfærden udvikles til gavn for alle med fleksibilitet, innovation og nytænkning.

HENRIK VEJGAARD

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Lidt om mig

Jeg stiller op for at støtte de andre kandidater

Mærkesager

MARIE LOUISE KIELBERG-BÆK

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Lidt om mig

Jeg stiller op for at støtte de andre kandidater

Mærkesager

BENTE BJØRKLUND

Kandidat til Kommunalbestyrelsen

Lidt om mig

Jeg stiller op for at støtte de andre kandidater

Mærkesager