Kåre Harder Olesen

Gruppeformand

Mærkesager

 • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (Siden 1.1.1998)
 • 2. Viceborgmester
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget
 • Næstformand i Kommunalbestyrelsens it-udvalg (§17.4)
 • Medlem af Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter (§17.4)
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg
 • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Medlem af Valgbestyrelsen ved valg til Europa-Parlamentet
 • Delegeret ved KL's  delegeretmøde
 • Medlem af RAR Hovedstaden
 • Formand for RAR Hovedstadens Sagsudvalg
 • Næstformand i bestyrelsen for Fonden Grantoftegaard
 • Medlem af den fælles bestyrelse for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S (en del af Novafos)