Kommunalbestyrelse

14. januar 2018

Kåre Harder Olesen

Gruppeformand

Telefon: 60 48 17 42

E-mail: [email protected]

Website: stemkåre.dk

Facebook: facebook.com/StemKaare

 • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (medlem siden 1.1.1998)

 • 2. viceborgmester

 • Medlem af Økonomiudvalget

 • Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget

 • Næstformand i Kommunalbestyrelsens it-udvalg (§17.4)

 • Medlem af Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter (§17.4)

 • Medlem af Handicaprådet

 • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg

 • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger

 • Medlem af Valgbestyrelsen ved valg til Europa-ParlamentetDelegeret ved KL's  delegeretmøde

 • Medlem af RAR Hovedstaden

 • Formand for RAR Hovedstadens Sagsudvalg

 • Næstformand i bestyrelsen for Fonden Grantoftegaard

 • Medlem af den fælles bestyrelse for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S (en del af Novafos)


JACOB WØHLER JØRGENSEN

Telefon: 30 63 06 04

E-mail: [email protected]

Website: jacobwøhlerjørgensen.dk

Facebook: facebook.com/jacobforballerup

 • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (medlem siden 1.1.2018)

 • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

 • Medlem af Folkeoplysningsudvalget

 • Medlem af bestyrelsen for Ballerup Ungdomsskole

 • Medlem af Frivillighedsrådet (§17.4)

 • Medlem af Komiteen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger (§17.4)

 • Medlem af Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris (§17.4)


SUSSIE WANDEL

Telefon: 20 67 65 03

E-mail: [email protected]


  • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (medlem siden 1.1.2018)

  • Medlem af Børne- og Skoleudvalget

  • Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  • Medlem af Skoleforum

  • Observatør i skolebestyrelsen for Skovvejens Skole

  • Medlem af bestyrelsen for UCC Maglemosen