SUSSIE WANDEL

Medlem af Kommunalbestyrelsen

TILLIDSPOSTER

  • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (Siden 1.1.2018)
  • Medlem af Børne- og Skoleudvalget
  • Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  • Medlem af Skoleforum
  • Observatør i skolebestyrelsen for Skovvejens Skole
  • Medlem af bestyrelsen for UCC Maglemosen