VENSTRES VISION FOR BALLERUP KOMMUNE

Vi skal være en velfungerende og tryg kommune med et ordentligt serviceniveau og orden i økonomien og en kommune, der sikrer gode vilkår for eksisterende såvel som nye borgere. Ballerup Kommune skal være en fremsynet kommune, hvor politikerne skaber de brede rammer for borgernes udfoldelse og inddrager borgerne. Kommunens velfærdsydelser skal tilbydes borgerne med størst mulig valgfrihed, så det passer til borgerens behov.

Vi skal være en ansvarlig og ambitiøs kommune, der tager sig af sine svage borgere og som fastlægger og prioriterer et fornuftigt serviceniveau, der sikrer, at borgerne får mest mulig service for pengene. Midler, som ikke er afsat til service eller anlæg, skal sendes tilbage til borgerne i form af skattenedsættelser eller bruges til at betale af på kommunens gæld.

Vi skal være en kommune med initiativ, hvor virksomheder tilskyndes til at oprette arbejdspladser, og hvor kommunen opleves som attraktiv for erhvervslivets medarbejdere at leve og bo i. Vi er stolte af og kendt for at være kommunen mellem land og by – tæt på København. Denne position ønsker vi fortsat at videreudvikle, så flere fremover vælger Ballerup til.


VORES kommunalPOLITIK

Disse 25 punkter er besluttet som dem, vores politiske gruppe skal arbejde efter i den nuværende valgperiode.

25 punkts plan 2022-2025

VENSTRES POLITISKE VÆRDIER

Frihed under ansvar
Venstres politik for Ballerup Kommune tager udgangspunkt i, at mennesker bedst trives i frihed under ansvar. Ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Dette er værdigrundlaget for Venstres tilgang til kommunalpolitik. Venstre ønsker at fremme valgfrihed og sikre sund fornuft i den offentlige administration ved at have tillid til den enkelte medarbejder.

Mennesket frem for systemet
Det er centralt for Venstre, at både Kommunalbestyrelsen og kommunens direktion udviser ansvarlighed og handler ud fra devisen om, at det er borgernes skattekroner, der forvaltes. Det forudsætter orden i økonomien, men også at kommunen husker, at den er til for borgerne og ikke omvendt. Mennesket frem for systemet er en mærkesag for Venstre i Ballerup Kommune.

Stabilitet gennem forandring
I Venstre er vi bevidste om, at verden og samfundet hele tiden er i bevægelse. Ballerup Kommune skal ikke stå og se til fra sidelinjen, men være en del af udviklingen og hele tiden gribe og afprøve de nye muligheder, der opstår. Gennem forandringsvillighed skaber vi fundamentet for en stabil kommune i balance.

Du kan læse mere om Venstres principper og hvad det betyder i konkret politisk udvikling på Venstres hjemmeside.