planlagte arrangementer


I foreningen laver vi løbende arrangementer for vores medlemmer. 
Disse datoer er planlagt på nuværende tidspunkt (marts 2023). Følg med i vores Facebook gruppe Os i Venstre Ballerup (kun for medlemmer), hvis du vil være helt opdateret på vores planer. Der planlægges jævnlig politiske workshops med vores kommunale gruppe og vores folketingsmedlem.


27. marts medlemstur til Vestforbrændingen 17.00-18.30

5. juni grundlovsmøde Damgaardsparken 12.00-15.00

Vi har et årshjul der hjælper os i planlægning af, hvilke aktiviteter der skal ligge hvornår