Mikael

Gruppeformand

MikaelWandel
Venstre.dk

Tillidsposter


  • Medlem af Kommunalbestyrelsen i 2014-2017 og fra 2022
  • Medlem af Økonomiudvalget
  • Medlem af Børne- og skoleudvalget
  • Medlem af Børne- & Ungeudvalg
  • Formand for Regelforenkling- & afbureukratiseringsudvalg §17 stk. 4
  • Medlem af Digitalisering & innovationsudvalg §17 stk. 4
  • Delegeret til Kommunalvalg
  • Bestyrelsesmedlem i Novafos