JACOB WØHLER JØRGENSEN

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Tillidsposter

  • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (Siden 1.1.2018)
  • Medlem af Klima- og Miljøudvalget
  • Medlem af Sundhed- og Ældreudvalget
  • Medlem af af Grønt omstillingsudvalg
  • Medlem af bestyrelsen for Ballerup almennyttige Boligselskab
  • Medlem af Følgegruppen – Byudvikling
  • Medlem af Handicaprådet
  • Medlem af Valgbestyrelsen til Kommunalvalg og regionsvalg, Folketingsvalg og folkeafstemninger og Europa-Parlamentet