JACOB WØHLER JØRGENSEN

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Tillidsposter

  • Medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune (Siden 1.1.2018)
  • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
  • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Medlem af bestyrelsen for Ballerup Ungdomsskole
  • Medlem af Frivillighedsrådet (§17.4)
  • Medlem af Komiteen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger (§17.4)
  • Medlem af Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris (§17.4)