Det frivillige arbejde og foreningslivet
er en af Danmarks grundsten!

Det frivillige arbejde og foreningslivet er en af Danmarks grundsten, det er med til, at gøre os til et af de mest frihedselskende og glade folkefærd.

Fritids-, idræts- og kulturforeninger er samlende, dannende og udviklende for børn, unge og familier. 

Det er en del af fundamentet for sundhed, gode vaner og holdninger, ligesom det er demokratisk udviklende. 

De frivillige i foreningerne gør et kæmpe stykke arbejde, som er guld værd for samfundet - herunder også i Ballerup Kommune.

Vi skal skabe rammer for foreningslivet, så vi kan tiltrække endnu flere aktive og engagerede frivillige.

De frivillige foreninger har samtidig en vigtig rolle i, at skabe en endnu bedre integration af tilflyttere, indvandrere og flygtninge, så de også bliver en del af fællesskabet.

Andelsbevægelsen og foreningslivet har og vil altid være en del af Venstres DNA - derfor er det kun naturligt og også vigtigt for Venstre i Ballerup, at vi sikrer dialog mellem kommune, foreningerne og de mange frivillige.

Vi skal tilstræbe, at have de bedst mulige rammer for frivillige og foreningerne, så fællesskabet og friheden til at selv at vælge kan spire og vokse fra de aktive græsrødder der er i vores rige foreningsliv her i Ballerup kommune.

Alt dette skabes bedst gennem dialog imellem parterne, hvor man åbent inddrager parter fremfor der gennemtrumfes beslutninger henover hovederne på de frivillige og foreningerne blot fordi man sidder massivt på det politiske flertal.